Tag: Litchi ASMR

Litchi ASMR是什么?

Litchi ASMR是什么?

3D声控资源 187 次浏览
Litchi ASMR是一种通过声音刺激和舒缓人日常生活压力的感官体验。它由一系列刻意制作的声音素材所组成,例如轻柔的耳语、咀嚼声、水滴声等,通过耳机或扬声器传达给听者。